Για να προβληθεί σωστά το παραπάνω εργαλείο θα πρέπει
πρώτα να έχετε εγκαταστήσει το Adobe Flash Player.

Υπολογίστε το νεκρό σημείο κύκλου εργασιών

Χρησιμοποιήστε το ποντίκι σας για να ρυθμίσετε τις κατάλληλες παραμέτρους ή να βάλετε απευθείας αριθμούς στα κουτιά κειμενού
και παράλληλα θα γίνουν οι αντίστοιχοι υπολογισμοί για την εύρεση του νεκρού σημείου κύκλου εργασιών.