Υπηρεσίες Για Ιδιώτες

Οι συνεχόμενες αλλαγές στη φορολογία καθώς και οι νέες αιτήσεις που προκύπτουν αναγκάζουν το φορολογούμενο να χρειάζεται τη βοήθεια ενός έμπειρου και ενημερωμένου λογιστή.Για αυτό το λόγο ,εμείς στην Τaxstop, ενημερωνόμαστε συνεχώς για τις φορολογικές εξελίξεις ώστε να μπορούμε να συμβουλεύσουμε σωστά το φορολογούμενο και να είναι ενημερωμένος για τα επιδόματα που  δικαιούται.Συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες προς ιδιώτες που προσφέρουμε είναι:

  • Σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων (Ε1,Ε2) και δηλώσεων περιουσίας(Ε9)
  • Συμπλήρωση και αποστολή αίτησης οικογενειακού επιδόματος(Α21)
  • Σύνταξη και Υποβολή μισθωτηρίων
  • Σύνταξη και υποβολή κοινωνικου μερίσματος και κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης(ΚΕΑ)
  • Αίτηση κοινωνικού τιμολογίου (ΚΟΤ)
  • Αίτηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης
  • Υποβολή ηλεκτρονικών αιτημάτων(ρύθμιση οφειλών,έκδοση φορολογικής ενημερότητας)