Υπηρεσίες Μισθοδοσίας

Η επεξεργασία και διαχείριση  μισθοδοσίας έχει καταστεί με βάση τις σημερινές συνθήκες μία εξόχως σημαντική και χρονοβόρα διαδικασία για την οποία η εξωτερική ανάθεση  αποτελεί μονόδρομο στην μείωση του λειτουργικού κόστους και στον εκμηδενισμό των κινδύνων από διαδικαστικά λάθη.

 • Έκδοση και επεξεργασία μισθοδοσίας
 • Δυνατότητα αναφορών για στατιστική ανάλυση
 • Έκδοση λογιστικού άρθρου μισθοδοσίας
 • Αναλυτική κοστολόγηση με αναφορές ανά εργαζόμενο
 • Υπολογισμός εκκαθάρισης μισθοδοσίας των εργαζομένων που αποχωρούν
 • Προϋπολογισμοί για μελλοντικές περιόδους με διάφορα σενάρια
 • Προετοιμασία και ηλεκτρονική υποβολή αρχείων σε ασφαλιστικά ταμεία
 • Ηλεκτρονική υποβολή στο πληροφοριακό σύστημα “ΕΡΓΑΝΗ” των εντύπων πρόσληψης, καταγγελίας σύμβασης, καταστάσεων προσωπικού κλπ
 • Υποστήριξη σε εργατικά και ασφαλιστικά θέματα
 • Ενημέρωση των αλλαγών σε θέματα ασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας
 • Προετοιμασία και υποβολή της ετήσιας οριστικής δήλωσης φόρου μισθωτών υπηρεσιών
 • Προετοιμασία και υποβολή των ετήσιων βεβαιώσεων αποδοχών εργαζόμενο
 • Υποστήριξη με αυτοπρόσωπη παρουσία σε ασφαλιστικά ταμεία για πλείστα θέματα
 • Υποστήριξη σε έλεγχο ασφαλιστικών ταμείων
 • Υποστήριξη σε θέματα αρχειοθέτησης