Για να προβληθεί σωστά το παραπάνω εργαλείο θα πρέπει πρώτα να έχετε εγκαταστήσει το Adobe Flash Player.

Υπολογισμός αυτοπεραίωσης

Χρησιμοποιήστε το ποντίκι σας για να ρυθμίσετε τις κατάλληλες παραμέτρους ή να βάλετε απευθείας αριθμούς στα κουτιά κειμενού
και παράλληλα θα γίνουν οι αντίστοιχοι υπολογισμοί για τον υπολογισμό αυτοπεραίωσης.