Για να προβληθεί σωστά το παραπάνω εργαλείο θα πρέπει
πρώτα να έχετε εγκαταστήσει το Adobe Flash Player.

Υπολογίστε την δόση του δανείου σας

Χρησιμοποιήστε το ποντίκι σας για να ρυθμίσετε τις κατάλληλες παραμέτρους ή να βάλετε απευεθείας αριθμούς στα κουτιά κειμενού
και παράλληλα θα γίνουν οι αντίστοιχοι υπολογισμοί της ανάλυσης Ράντας.